top of page
IMG_9128.JPG

Część! Dzięki, że tu jesteś! 

Jestem otwartym człowiekiem, ciekawym świata i ludzi.
Lubię podróże, sporty ekstremalne, wyzwania.
Myślę niezależnie, trzymam się swoich zasad.
Moje doświadczenia opisuję i staram się inspirować innych.

Ta strona będzie zawierać przede wszystkim moje felietony, relacje i przemyślenia, ale też refleksje dnia codziennego, recenzje produktów oraz moje zdjęcia.

Często bywam w terenie, napisz do mnie, a na pewno się odezwę.

Polityka Prywatności RODO

Szanowni Państwo, celem zapewnienia Państwu pełnej informacji na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych jakie Państwa dotyczą poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku jaki są Państwo uprawnieni złożyć: 
 
Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do zarządzającego stroną DobrySzlak.pl z wnioskiem o potwierdzenie, że administracja DobrySzlak.pl (DS) przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w wiadomości elektronicznej na adres dobryszlak@gmail.com

 

W razie braku przetwarzania przez DS danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

DS niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 

DS zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez DS złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny. 
 

Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej DS bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku.
 

DS przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie DS dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie DS dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 

W ramach realizacji prawa dostępu do danych wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

- cel przetwarzania,

- kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,

- odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

- planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,

- jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,

- zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach  o zasadach ich podejmowania, a także
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

- prawo do żądania od DS sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje), 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.


Prywatność użytkowników strony DobrySzlak.pl ma najwyższe znaczenie. Szczególnie dbamy o ochronę danych osobowych osób korzystających z naszego serwisu. Wykorzystujemy odpowiednie środki technologiczne uniemożliwiające ingerencję w dane osobowe użytkowników osobom nieupoważnionym.

 

Cookies
 

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookie i odnosi się do strony internetowej DobrySzlak.pl, którego właścicielem jest Maciej Fink-Finowicki. Korzystając ze strony DobrySzlak.pl wyrażasz zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.
 

Czym są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.
 

Pliki cookie używane przez DobrySzlak.pl
 

Stałe - Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.
 

Sesyjne - Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.
 

Pliki cookie podmiotów trzecich: 
 

Analityczne - Pliki zapisywane przez: Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów Rezygnacja (opt-out). gemiusAudience na potrzeby badania Megapanel PBI/Gemius. Rezygnacja (opt-out).


Reklamowe - Pliki zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.


Społecznościowe i inne - Pliki zapisywane przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram), logowaniu do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook), oglądaniu filmów (YouTube).

Większość plików cookie podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

 

Zarządzanie plikami cookie
 

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz. Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.
 

Logi serwera
 

W trakcie korzystania przez użytkowników z serwisu, zbieramy informacje o adresach IP użytkowników. Są one zbierane na podstawie logów serwera i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych.
 

Zmiany polityki prywatności
 

O wszelkich zmianach w polityce prywatności, wynikających ze zmian technologicznych i ustawodawczych, poinformujemy użytkowników po ich wprowadzeniu.
 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt przez mail: dobryszlak@gmail.com
 

Usunięcie konta
Aby usunąć konto z serwisówDobrySzlak.pl prosimy o kontakt przez mail: dobryszlak@gmail.com

bottom of page